home contact
A Técnica Alexander
¿Quen se pode beneficiar?
Clases e cursos introductorios
Sobre o profesor:
Donald Kirkley
Bibliografía & Librerías
Ligazóns
  Donald Kirkley

En 1986 obtiven o Título de Profesor da Técnica Alexander no Constructive Teaching Centre (Londres), despois dun curso de 3 años. O director do dito centro é Walter Carrington, un eminente profesor que se graduou nos años trinta recibindo as ensinanzas directamente do mesmo de FM Alexander. .

Desde a miña graduación, impartín leccións a numerosos alumnos e realicei moitas presentacións introdutoras. Os cursos poden ter unha duración dun día ou de varios. Teñen un carácter eminentemente práctico que é a forma ideal para explicar os fundamentos da técnica. Por outra parte, os cursos de maior duración conteñen unha lección individual para cada un dos participantes.

Vivo en Santiago e ensino leccións individuais en Santiago e A Coruña (os martes).

Donald Kirkley Miembro Fundador de A.P.T.A.E. (Asociación de Profesores de la Técnica Alexander de España) y S.T.A.T. (Society of Teachers of the Alexander Technique, Londres).

Rúa de Salvadas, 7, 3ºA
15705 Santiago de Compostela
Tel: (981) 58 89 86 y 636 58 99 48