home contact
A Técnica Alexander
¿Quen se pode beneficiar?
Clases e cursos introductorios
Sobre o profesor:
Donald Kirkley
Bibliografía & Librerías
Ligazóns
  ¿Que é A Técnica Alexander?

Os continuos cambios e retos que leva consigo a vida moderna poden ocupar tanto espazo no noso pensamento que esquecemos a consideración máis importante: nós mesmos.

Cando os mecanismos subconscientes e naturais utilizados para manter o equilibrio e a postura se ven perturbados, por un mal uso habitual ou por algunha lesión, o noso rendemento, tanto físico coma mental, tamén se ve negativamente afectado.

Non obstante, a actividade muscular apropiada para obter una postura equilibrada no é algo que poidamos recuperar simplemente esforzándonos niso, xa que, niso están implicados toda unha serie de reflexos automáticos, os mesmos, que cando traballan adecuadamente, sosteñen o corpo case sen esforzo.

Ao adoptar os principios da Técnica Alexander aprendemos a previr as diferentes interferencias nestes sutís e ao mesmo tempo complexos mecanismos, restablecendo de maneira importante a súa eficacia orixinal, o cal favorece ao mesmo tempo a respiración e a fala.
O movemento, entón, adquire unha nova calidade: é máis coordinado, máis libre e lixeiro.